OTG-cable-usb

Что такое OTG в Android смартфоне и планшете?